raelian movement logo_White

Свастика
Ден за рехабилитацията

25-ти Юни

Свастиката е символ на Мир за милиони индуси, будисти и Раелиянци, тъй като тя е техният символ на безкрайността във времето, техният символ на вечността. Символът на свастиката изобщо не е създаден от нацистите, те просто са използвали вече съществуващ символ. Свързвайки свастиката с нацистите, ние само отдаваме дължимото на чудовищата на този ужасен режим. Време е да се рехабилитира свастиката!

25-ти Юни е Международният ден за Рехабилитацията на Свастика

Думата Свастика произлиза от Санскрит свастика (на Деванагари, स्वस्तिक), което означава всеки щастлив или благоприятен предмет, и по-специално белег, направен върху хора и неща, за късмет. Тя е съставена от su- (сроден с гръцки ευ-, „eu-„), означаващ „добър, добре“ и asti словесно абстрактно към коренът като „да бъде“; По този начин Svasti означава „благополучие“. Наставката -ka образува умалително и по този начин свастика може да се преведе буквално като „малко нещо, свързано с благополучие то“.

Символът свастика е един от най-древните символи на Земята и може да се намери във всички религии и традиции, на всички континенти !

Свастиката: Древен Символ на Светът

Свастиката: Символът на Мирът

Свастиката също е част от официалният Раелиянски символ, символът на безкрайността.

Свастика

Свастиката в центъра представлява ,безкрайностна ВРЕМЕТО , докато звездата на Давид представлява безкрайността в пространството. Всичко във Вселената е във вечна трансформация. Космосът и времето нямат нито начало, нито край, защото всичко е циклично на всички нива.

„Нищо не се създава, нищо не се унищожава, всичко се трансформира.“

За повече информация относно за това събитие във твоят район, моля, избери държава: