raelian movement logo_White

Ден на Правата на Човека

10 Декември

Ден на Правата на Човека

10 Декември

Предложение за изменение на член 3 от

Всеобщата декларация за правата на човека

Всеки има право на живот, свобода, лична сигурност и риск.

Раелиянското Движение се застъпва за индивидуалните права, Правата на Човека, свободната воля и свободата на изразяване. Ето защо, се застъпва за правото да избираме всеки аспект от животът си, включително правото да получаваме или отказваме всякакви лекарства или медицински грижи, правото да умрем, ако решим, и правото да рискуваме собственият си живот.

С оглед на нарастващата глобална тенденция за налагане на ваксина за имунитет срещу Ковид 19, има усещане за неотложност да се напомни на хората и техните правителства за тези основни човешки права и те да бъдат очертани във Всеобщата Декларация за Правата на Човека.

Освен това, Раелиянското Движението предлага следните допълнителни разпоредби към Всеобщата Декларация за Правата на Човека:

Предложение за въвеждане на разпоредбата:

„Неотчуждаемост на тялото“

Предложение за въвеждане на разпоредбата:

„Неотчуждаемост на тялото“

Всеки има правото да има пълен контрол над тялото си, върху това, което поглъща и добавя към него или отнема от него. Никакво лечение, ваксина, протеза, устройство или манипулация, модифициращи или допълващи тялото, не могат да бъдат налагани или отказвани на правно основание. При всички обстоятелства всяко лице трябва да може да запази неотменимият контрол над тялото си, което включва избора или отказа да го лекува, подобрява или свързва с технологии, устройства и инокулации. В смъртта тялото остава подчинено на изискванията, направени и станали възможни от индивидът по време на неговият живот.

Всеки има правото да има пълен контрол над тялото си, върху това, което поглъща и добавя към него или отнема от него. Никакво лечение, ваксина, протеза, устройство или манипулация, модифициращи или допълващи тялото, не могат да бъдат налагани или отказвани на правно основание. При всички обстоятелства всяко лице трябва да може да запази неотменимият контрол над тялото си, което включва избора или отказа да го лекува, подобрява или свързва с технологии, устройства и инокулации. В смъртта тялото остава подчинено на изискванията, направени и станали възможни от индивидът по време на неговият живот.

Предложение за въвеждане на разпоредбата:

„Рискът е право“

Предложение за въвеждане на разпоредбата:

„Рискът е право“

Рискът е неотменимо и индивидуално право, което не може да бъде отнето в името на общото благо, колективният интерес или общественото здраве. Всяко лице трябва да има право на риск, а това включва рискът да бъде болно, замърсено или дори наранено от дейностите, с които той или тя избира да се занимава. От местното законодателство зависи да установи връзката между поемането на рискът и достъпа до обществени грижи. Изборът да живеем или да умрем, независимо дали е причинен от рискът, който поемаме или не, в крайна сметка трябва да бъде на индивидът.

Рискът е неотменимо и индивидуално право, което не може да бъде отнето в името на общото благо, колективният интерес или общественото здраве. Всяко лице трябва да има право на риск, а това включва рискът да бъде болно, замърсено или дори наранено от дейностите, с които той или тя избира да се занимава. От местното законодателство зависи да установи връзката между поемането на рискът и достъпа до обществени грижи. Изборът да живеем или да умрем, независимо дали е причинен от рискът, който поемаме или не, в крайна сметка трябва да бъде на индивидът.