raelian movement logo_White

Честване на
Сътворението на
Първите хора на Земята

Първата неделя на Април

На този ден празнуваме Сътворението на Първите Хора на Земята. Това събитие символично се споменава в Библията, Тората и Коранът като Сътворението на Адам и Ева.

Всяка година в първата Неделя на Април се отбелязва първият от четирите Раелиянски празници. Елохим-ите са ни създали по своят образ и подобие чрез напреднала им наука и любов.На този ден отбелязваме създаването от Елохим-ите на първото човешко същество на нашата планета Земя, тъй като по това време на слънчевата година се е случило това събитие.

По време на този официален Раелиянски празник можеш да станете Раелиянец/ка, като извършиш церемонията по Предаване на Клетъчната Стена (ПКС). Тази проста церемония се извършва безплатно от Раелиянски Водач. ПКС-ът е акт на признаване на Елохим-ите като нашите създатели и Майтрея Раел като техен последен пратеник. Церемонията на ПКС-то изяснява първоначалното значение и намерение на кръщението, но без каквато и да е мистика.

Предаване на клетъчната Стена

Намери местни празнични събития!

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел