raelian movement logo_White

Честване на
Втората среща

7-ми октомври

На тази дата празнуваме втората среща на Майтрея Раел с Елохим-ите през 1975 г., когато той е поканен на тяхната планета и могъл да открие истински рай, този, който се споменава във всички древни писания.

По време на този официален Раелиянски празник може да станеш Раелиянец/ка, като извършиш церемонията по Предаване на Клетъчната Стена (ПКС). Тази проста церемония се извършва безплатно от Раелиянски Водач. ПКС-ът е акт на признаване на Елохим-ите като наши създатели и Майтрея Раел като техен последен пратеник. Церемонията на ПКС-то изяснява първоначалното значение и намерение на кръщението, но без каквато и да е мистика.

Предаване на Клетъчената Стена

Cellular_Plan_TRANSMISSION

Намери местни празнични събития!

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел