raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

48. Тимъти Бърнърс-Лий

Тимъти Бърнърс-Лий е номиниран за почетен водач на 17 септември 2010 г. като главен изобретател на интернет и световната мрежа и за застъпничеството за свободен достъп до интернет за цялото човечество.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел