raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

52. Илан Папе

Илан Папе е номиниран за почетен водач на 26 февруари 2011 г. за визията си за справедливост и декларацията си относно настоящите лидери на Израел като престъпници за многото ужасни действия срещу палестинският народ.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел