raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

57. Мордехай Вануну

Мордехай Вануну е номиниран за почетен водач на 21 май 2011 г. като признание за 25-годишната му борба за безядреният Близък изток. Рискувайки живота си за Мирът, той е израелският ядрен техник, който през 1986 г. разпространи тайните израелски ядрени планове в британските медии.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел