raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

65. Михал Тамир

Михал Тамир е номинирана за почетена водачка на 7 март 2012 г. за това, че заедно с мъжът си Рони Едри е в началото на кампанията „We Love You“ във Facebook към предполагаеми врагове (в Иран) според тяхното правителство. „Те са еврейски Ганди (…)“ каза Раел.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел