raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

67. Жак Коен

Жак Коен е номиниран за почетен водач на 30 юни 2012 г. за своята работа и декларации за клониране на хора (виж rael-science 30 юни 2012 г.: Първите в света родени Генно модифицирани бебета). Жак Коен е холандски ембриолог, живеещ в Ню Йорк, понастоящем директор на Reprogenetics.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел