raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

89. Ево Моралес

Ево Моралес е номиниран за почетен водач от Майтрея Раел на 20 май 2017 г. за действията си срещу американския империализъм и международния мегакапитализъм в Южна Америка. Широко смятан за първият президент на страната, идващ от коренното население, неговата администрация се фокусира върху прилагането на леви политики, намаляване на бедността и борба с влиянието на Съединените щати и мултинационалните корпорации в Боливия. Моралес представлява „един от най-популярните лидери в света“.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел