raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

91. Професор Емануел Кабонго Малу и Д-р Теопил Обенга

Професорът Емануел Кабонго Малу и Д-рът Теопил Обенга бяха номинирани за почетени водачи на 21 декември 2017 г. от Майтрея Раел като африкански академици за техните трудове за възстановяване на истината за колонизацията в Африка. Всъщност Майтрая Раел ги номинира, след като гледа видео, в което и двамата са интервюирани, и озаглавено „Никой бял (човек) не може да каже истината за историята на Африка“.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел