raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

95. Д-рка Арикана Чихомбори Куао

Д-рка Арикана Чихомбори Куао е номинирана за Почетена водачка на 30 април 2020 г. от Майтрея Раел за безрезервната й ангажираност в борбата за истинската деколонизация и развитие на Кама.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел