39. Daniel Barenboim

Daniel Barenboim was nominated honorary guide on January 17, 2008, for promoting peace in the Middle East and championing Palestinian rights. He is a renowned conductor and pianist, an Israeli citizen.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел