95. Dr. Arikana Chihombori Quao

was nominated Honorary Guide on April 30, 2020 by Maitreya Rael fot her unreserved commitment in the fight for the true decolonization and development of Kama.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел