95. Δρ Αρρικάνα Τσιχομπόρι Κουάο

Διορίστηκε Επίτιμος Οδηγός στις 30 Απριλίου 2020 από τον Maitreya Rael για την ανεπιφύλακτη δέσμευσή της στον αγώνα για την πραγματική αποαποικιοποίηση και ανάπτυξη του Kama.

Ανακάλυψε την αλήθεια.

Διαβάστε τα μηνύματα που μας έδωσαν οι δημιουργοί μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης UFO του Rael το 1973!

Άλλες εκδηλώσεις

Swastika Rehabilitation Day

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

Ακολουθήστε μας

Ακαδημία Ραέλ