raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۱۰. بیل گیتس

راهنمای افتخاری از ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴. گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت، یکی از ثروتمندترین مردان جهان و یکی از افراد نیکوکار جهان، در سال ۲۰۰۴ ترتیب داد تا با اعطای ۳ میلیارد دلار دیگر به مؤسسات خیریه موافقت شود که برابری بیشتری در بهداشت و یادگیری جهانی ایجاد می کنند. رائل در اعلام وی به عنوان راهنمای افتخاری، گفت كه گیتس بسیارمقدس تر و پرهیز کارتر از مادر ترزا است، از آنجا که گیتس ۹۰ درصد از بودجه اهدا شده خود را صرف تلاش برای تبدیل اشخاصی که او کمک می کند به یک دین مذهبی غیر از خودشان انجام نداده است همانطور که ترزا انجام داد. رائل با بیان اینکه آموزش و اقدامات بهداشتی و درمانی باید حق همه باشد، خاطرنشان کرد: گیتس نمونه ای از سخاوت و دلسوزی را نشان می داد – بدون آنکه هیچ رشته ای از تبدیل مذهبی به آن وصل شود.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل