۱۱. هیو هفنر

او از اکتبر ۲۰۰۴ به دلیل دستاوردهای برجسته ی خود در شکستن تابوهای جنسی به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. مجله Playboy همچنین در اکتبر ۲۰۰۴ مصاحبه قابل توجهی از رائلیان را منتشر کرد که شامل عکس های تعدادی از زنان جذاب رائلی بود.

 

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل