۱۶. مایکل نیوودو

نیوودو، وكیل و پزشكی كه در كالیفرنیا زندگی می كند، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ به دلیل تعهد خود در حذف همه ی ذكرهای خدا از امور عمومی آمریكا، به عنوان راهنمای افتخاری انتخاب شد. (به وب سایت وی، www.restorethepledge.com مراجعه کنید)

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل