raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۱۹. نیکلاس نگروپونته

در ۱ اکتبر ۲۰۰۵، رائل تبریک های شخصی خود را به نیکلاس نگروپونته ارسال کرد و وی را به دلیل پیشرفت تحصیلی در کشورهای فقیرنشین، راهنمای افتخاری نامید. نگروپونته با تعهد به فراهم آوردن وسایل استفاده از مزایای آموزشی و ارتباطی از طریق اینترنت در سراسر جهان، در حال حاضر كرسی یک لپتاب برای یک کودک را سازماندهی می كند، یک سازمان غیرانتفاعی است كه كامپیوترهای ارزان قیمت (كمتر از ۱۰۰ دلار) را برای كودكان در كشورهای فقیر بر میگزیند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل