۲۰. میشل هولبک

وی در ۷ اکتبر ۲۰۰۵ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد، برای: (۱) نوشتن رمان (عنوان انگلیسی آن “امکان یک جزیره”) است که یک جنبش مذهبی را با الهام از جنبش رائلیان نشان می دهد. (۲) تمامیت و صداقتی بینظیر در بحث علنی جنبش رائلیان. و (۳) ایجاد علاقه فوق العاده رسانه ای در سراسر جهان به رائلیسم. هولبک گفت كه او به عنوان راهنمای افتخاری خود افتخار می كند، به ويژه اينكه او نخستين و (در آن زمان) تنها شهروند فرانسه بود كه اين عنوان را به دست آورد.

 

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل