raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲۲. برایان هاو

از ۱۴ ژانویه سال ۲۰۰۶، هنگامی که وی به عنوان راهنمای افتخاری انتخاب شد، برایان هاو چهار سال و نیمی از زندگی را در چادری در پارلمان لندن سپری کرده بود تا مشکلات کودکان عراقی را برجسته کند. پس از اتخاذ قانونی که منع سخنرانی آزادانه در یک شعاع یک کیلومتری مجلس عوام است، دستگیر شد، برایان هاو به پلیس گفت: “من صلح را نقض نمی کنم. من برای آن می جنگم.” وی تقریباً بلافاصله آزاد شد: اگرچه کیسه خواب او در فاصله کمی از اتاق خواب نخست وزیر فاصله داشت، اما او قبل از اجرای قانون در آنجا بوده است. قضات دیوان عالی کشور حكم بر این داشتند كه وی از این حكم معاف است. با این وجود، اگرچه پلیس همچنان به آزار او ادامه داد، هاو دوباره به میدان پارلمان رفت و یک اردوگاه صلح برپا كرد. وی از ژوئن ۲۰۰۱ تا کنون شب زنده دار بوده است.

ویدئوی اعتراضی صلح او

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

Swastika Rehabilitation Day

Celebration of the Raelian New Years Day

European Happiness Academy Summer Tour 2023 across Europe

GoTopless Day

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

Human Rights Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

50th Anniversary Happiness Academy Okinawa

Femininity-Day-March-8

Femininity Day

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل