raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲۴. ایانا هرسی علی

رائل در ۶ فوریه ۲۰۰۶ به این فمینیست، نویسنده و سیاستمدار هلندی عنوان راهنمای افتخاری اعطا کرد. وی که در سومالی متولد شد، کشور خود را در سن ۲۲ سالگی ترک کرد تا از یک ازدواج از پیش تنظیم شده ی اجباری فرار کند و به هلند پناه برد، جایی که بعداً نماینده منتخب شد. وکیل مدافع آزادی زنان مسلمان، وی به هدف افراط گرایان اسلامی تبدیل شد. تئو ون گوگ، کارگردان “Soumission” (فیلم “تسلیم”)، فیلمی انتقادی برای رفتار با زنان در جامعه اسلامی، در نوامبر ۲۰۰۴ توسط چنین گروهی به قتل رسید، و مقامات هلندی تأیید کرده اند که هرسی علی، که فیلمنامه را نوشت، نیز در خطر است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل