raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲۵. وفا سلطان

روانشناس عرب-آمریکایی وفا سلطان در لس آنجلس بخاطر موضع گیری جدی در برابر اشکالات بنیادگرایی مسلمانان، در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۶عنوان راهنمای افتخاری دریافت کرد. وی در مصاحبه ای که در تلویزیون الجزیره در ۲۱ فوریه ۲۰۰۶ پخش شد، گفت: درگیری اولیه امروز برخورد تمدن ها نیست، بلکه درگیری بین ذهنیت قرون وسطی و قرن بیست و یکم است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل