۲۸. وارن بافت

او به عنوان راهنمای افتخاری، یک سرمایه گذار آمریکایی و یکی از ثروتمندترین مردان جهان معرفی شد، بافت در ژوئن ۲۰۰۶ اعلام کرد که تصمیم گرفته است ۸۵ درصد از ثروت عظیم خود را برای منافع بشریت اهدا کند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس و بنیادهای دیگر توزیع وجوه را برای پروژه های آموزشی و بشردوستانه در سراسر جهان آغاز کرده اند. رائل بخاطر سخاوت و دلسوزی استثنایی او، بافِت را در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ به یک راهنمای افتخاری تبدیل کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل