raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۲. شِنَید اوکانر

وی پس از آنکه در اعتراض به نقش کلیسا در پنهان کردن سوء استفاده از کودکان توسط کشیش ها، با پاره پاره کردن تصویری از پاپ در تلویزیون زنده شد، از ۹ مارس ۱۹۹۲ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

جنگ” ساخته باب مارلی توسط شِنَید اوکانر در SNL اجرا شد

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل