raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۳۲. خوزه راموس هورتاس

در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶ به دلیل پیام خود به اسامه بن لادن که شش روز قبل از آن توسط بی بی سی پخش شد، یک راهنمای افتخاری لقب گرفت. این پیام رهبر القاعده را ترغیب کرد تا عشق و دلسوزی را که برای برادران و خواهران مسلمان خود نشان می دهد به همه مردم جهان گسترش دهد. وی نخست وزیر تیمور شرقی است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل