raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۳۳. تالی فهیما

این فعال صلح اسرائیلی به دلیل کمک به یک مبارز فلسطینی، دو سوم حبس سه ساله را تحمل کرد. او به هیریر، مقاله هفتگی تل آویو، گفت: من پرورش یافتم كه اعراب را به عنوان چیزی كه نباید اینجا باشند، در نظر بگیرم. وی گفت: “روزی فهمیدم که در اطلاعات من شکاف های زیادی وجود دارد، چیزهایی که در رسانه ها وجود ندارد. من فهمیدم که این مربوط به انسان است و ما باید مسئولیت نحوه زندگی آنها را به عهده بگیریم.” رائل در ۴ ژانویه ۲۰۰۷ او را به عنوان راهنمای افتخاری تبدیل کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل