۳۴. ایال سیوان

وی در ۲۰ فوریه ۲۰۰۷ عنوان راهنمای افتخاری دریافت کرد، سیوان کارگردانی “مسیر ۱۸۱: بخش هایی از یک سفر در اسرائیل – فلسطین”، فیلمی که در آن تقسیم منظره بدنی و انسان هایی که ساکن هستند، را به تصویر کشید. وی به ویژه تأکید کرد که نفرتی عمیق در نژاد اسرائیلی ها نسبت به فلسطینی ها وجود دارد.

فیلم مستند او “مسیر ۱۸۱: تکه هایی از یک سفر در اسرائیل و فلسطین

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل