۳۵. شان پن

در ۴ آوریل ۲۰۰۷ ، ستاره ی برنده جایزه آکادمی “رودخانه مرموز” شد (او همچنین نامزد اسکار برای “من سام هستم” و “مرد مرده راه می رود” شد) به عنوان یک راهنمای افتخاری معرفی شد. رائل به موضع بی قید و شرط پن برای صلح و روشهای منحصر به فرد او در یادآوری مردم اشاره کرد که زندگی مجرد انسانی همیشه با ارزش است، خواه آن شخص اهل ایالات متحده، عراق، ایران باشد یا هر جای دیگر.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل