raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴۰. وینسنت کراگبی گادو

در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۸ عنوان راهنمای افتخاری را کسب کرد. رائل از وی به دلیل مشارکت خارق العاده خود در ایجاد این منطقه تجارت آزاد و همچنین برای ارتقاء همکاری با کشورهای به اصطلاح نوظهور چین، هند و برزیل قدردانی کرد. گادو، رئیس منطقه تجارت آزاد در بیوتکنولوژی و فناوریهای اطلاعات در ساحل عاج است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل