raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴۱. نوام چامسکی

در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، این فیلسوف، دانشمند زبان شناس آمریکایی، فعال سیاسی، نویسنده و مدرس،برای اقدامات ستودنی خود با هدف آگاهی و صلح، یک راهنمای افتخاری ملقب شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل