۴۲. ژاک فرسکو

این دانشمند مشهور آینده دار، معمار و مخترع، به دلیل تعهد عمیق خود در کل زندگی خود به تحقیق در مورد رفتارهای انسانی و آینده بشریت، در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ به راهنمای افتخاری نائل شد.

ویدئوی مصاحبه بی بی سی او

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل