۴۳. گیلاد آتزمون

در ۲۲ مارس ۲۰۰۹، این نوازنده ی جاز بریتانیایی اسرائیلی و نویسنده و فعال ضد صهیونیست، راهنمای افتخاری دریافت کرد. پس از آنکه، رائل مقاله او “جنگ با تروریسم در داخل: پایان تاریخ یهودیان” را خواند. https://www.informationclearinghouse.info/article22259.htm

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل