raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴۶. آدامز پچ

وی از ۱۰ مه ۲۰۱۰ به عنوان راهنمای افتخاری به دلیل تلاش های خود برای ایجاد شفقت، عشق و عدالت در سیاره ما معرفی شد. او یک پزشک و فعال اجتماعی است که، مؤسسه Gesundheit را به عنوان یک مدرسه و کلینیک داروهای جایگزین ایجاد کرد.

کلیپ مصاحبه او

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل