raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴۷. جورج سوروس

وی از ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ به دلیل اقدامات خود در راستای ارتقاء و دفاع از حقوق بشر به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او به عنوان یک میلیاردر، بخاطر فعالیت های خود در سوداگری ارزی و فعالیت های بشردوستانه بسیار شناخته شده است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل