raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴۸. تیموتی برنرز-لی

وی از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ به عنوان مخترع اصلی اینترنت و شبکه جهانی وب و حمایت از دسترسی رایگان به اینترنت برای تمام بشریت به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل