raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۴. جورج مایکل

او از ۸ ژوئیه ۲۰۰۲ به عنوان راهنمای افتخاری به خاطر کلیپ ویدیوئی خود “شلیک به سگ” شد که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و نخست وزیر انگلیس تونی بلر را به خاطر تصمیم خود برای حمله به عراق نشانه گرفت. این ویدئو، بلر را به عنوان سگی که در کنار بوش قدم می زد، به تصویر کشید و برخی از ایستگاه های تلویزیونی انگلیس، کلیپ فیلم را به دلیل ماهیت تکان دهنده آن، مجازات کردند. مایکل همواره با جنگ در عراق مخالف بود.

موزیک ویدئو او “شلیک به سگ

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل