raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵۴. مایکل بیلی

وی از ۱۱ مارس ۲۰۱۱ به عنوان راهنمای افتخاری به دلیل تلاش خود برای انجام تظاهرات “اسباب بازی جنسی” در کلاس درس معرفی شد. او بیشتر به دلیل کار در زمینه اتیولوژی گرایش جنسی در میان دانشمندان شناخته شده است، او همچنین کتاب “مردی که ملکه می شود” را نوشت که
واکنش هایی را به همراه داشت، از انتقاد شدید گرفته تا نامزدی جایزه، که بعداً از بنیاد ادبی لامبدا پس گرفت.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل