raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵۶. عمار بوز

وی از ۲۱ مه ۲۰۱۱ بخاطر خیرخواهی و هدیه اخیر خود به MIT (انستیتوی فناوری ماساچوست آمریکا) به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. به دلیل استفاده از بخش قابل توجهی از ثروت خود برای کمک به علم و آموزش به جای واگذاری آن به فرزندان خود به عنوان میراث.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل