۵۹. لوئیس فراخان

وی از تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۲۰۱۱ به دلیل مواضع بحث برانگیز خود درمورد مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله سخنرانی وی در مورد اقدامات جنایی و جنگ جنایی ناتو در لیبی و آفریقا به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او علیه باراک اوباما و سیاست های جنگی او صحبت کرد که منافع آمریکایی ها را در معرض خطر همه ملت های دیگر روی کره زمین قرار می دهد. او رهبر شیكاگو، ایلینوی مستقر اسلامی

مصاحبه او با مایک والاس

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل