raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۵. لورین هیل

وی از ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. وی در طی کنسرت کریسمس در واتیکان، کلیسای کاتولیک را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را متهم به فساد و سوء استفاده از کودکان کرد. او به موارد جنسی بسیاری از سوءاستفاده از كودكان توسط كاهنان آمریكایی اشاره كرد و از آنها خواست تا توبه كنند. او بعداً از پخش مجدد کنسرت شب کریسمس واتیکان در تلویزیون سانسور شد. برای توجیه غیبت او، آنها به وی گفتند كه مقالات او در دستور کار نبوند. اما مقالات قبل از ثبت رویداد باید پر شوند. آیا به احتمال زیاد دلیل سانسور شدن هیل این بود؟ او به شدت مورد انتقاد کلیسای کاتولیک بود.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل