raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۶۱. یورام کانیوک

وی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱ به دلیل اقدامات عمومی قابل تحسین خود در مورد ارتداد از یهودیت و الهام بخشیدن به دیگران برای پیروی از آن، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او نویسنده کتابهایی است که به ۲۵ زبان ترجمه شده، نقاش و روزنامه نگار است و در تل آویو اسرائیل زندگی می کند و با یک زن مسیحی ازدواج کرده است. وضعیت مذهب او اکنون مانند فرزندانش “بدون دین و مذهب” است، حتی اگر یک ملیت به عنوان یک یهودی در نظر گرفته شود.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل