۶۲. بردلی منینگ

وی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ به دلیل افشای اسرار کثیف دولت ایالات متحده که افشای اقدامات نفرت انگیز علیه بشریت است، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او یک جوان آمریکایی است که دارای درجه نظامی است و متهم به ارائه اطلاعات دفاعی پنهان از ویکیلیکس است. برخی او را، مانند دیگر جنایتکاران، همانند “اعلام خطر” می بینند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل