۶۴. رونی ادری

به عنوان راهنمای افتخاری در تاریخ 7 مارس 2012 (66 aH) به دلیل بودن، با همسرش میکال تامیر، در منشاء مبارزات انتخاباتی “ما شما را دوست دارم” در فیس بوک به سمت دشمنان ظاهرا (در ایران) با توجه به دولت خود نامزد شد. رائل گفت: “آنها گاندی های یهودی هستند (…)” ویدئو

کمپین او: “دوستتان داریم – ایران و اسرائیل

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل