raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۶۶. پل رالف ارلیچ

وی در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۲ به دلیل تلاش خود برای متوقف کردن جمعیت بیش از حد زمین، و حتی درخواست تقاضای کاهش شدید آن به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. پل رالف ارلیچ، زیست شناس و جمعیت شناس آمریکایی است که به دلیل هشدارهای خود درباره رشد جمعیت و منابع محدود شناخته شده است. وی پس از انتشار کتاب جنجالی خود در سال ۱۹۶۸: “بمب جمعیت” معروف شد.

کتاب او “بمب جمعیت

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل