۷۰. رافائل کوری

وی در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ به دلیل اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ، رهبر ویکیلیکس، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. رئیس جمهور اکوادور نیز به این دلیل که به عنوان قهرمان حقیقت و عدالت در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در مورد ایستادگی در برابر فشارهای قلدرمآبانه اقتصادی ایالات متحده و دست نشانده های آنها، این عنوان را به دست آورد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل