raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۷۲. جویسلین الدرز

او در ۱۵ مه ۲۰۱۳ (۶۷ ه.خ) به خاطر سخنرانی هایش در مورد طرفدار استمناء نامزد راهنمای افتخاری شد که متاسفانه دید شغلش را به عنوان جراح کل ایالات متحده آمریکا در زمان بیل کلینتون به همراه موقعیتش به نفع قانونی شدن و توزیع پیشگیری از بارداری در داخل مدارس آمریکا از دست می دهد.

سخنرانی ویدئویی او در مورد کاندوم و طرفدار استمناء

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل