raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۷۴. ادوارد اسنودن

به یک کارمند اطلاعاتی سابق آمریکا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳ عنوان راهنمای افتخاری برای بشریت اعطا شد. خدمات عمده ای که وی در هنگام افشای جزئیات در مورد برنامه های نظارت جهانی در سراسر ایالات متحده به بشریت ارائه داد. رائل گفت: “اسنودن یک قهرمان واقعی است و جهان به هزاران نفر دیگر مانند او نیاز دارد تا آینده ای صلح آمیز و آزاد داشته باشیم تا در آن مردم بتوانند از سرطان دولت های استبدادی مطلق در امان باشند.”

ویدئو مصاحبه او

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل