۷۸. ناتان بلانک

وی از طرف رائل مایتریا در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ به عنوان راهنمای افتخاری بشریت منصوب شد، زیرا “این جوان اسرائیلی” “برای امتناع از خدمت در ارتش اشغالگر اسرائیل و نسل کشی” برای ۸مین بار آماده زندان است.”

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل