۸۲. دیودون مبالا

وی به دلیل مبارزه بی امان خود برای آزادی بیان در فرانسه به عنوان راهنمای افتخاری در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ منصوب شد. او یک کمدین، بازیگر و فعال سیاسی فرانسوی است.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل